De lokale lønnsforhandlingene i fylkeskommunene pågår nå for fullt. Rundt 1200 krav fra ansatte skal behandles. I forhandlingene deltar 18 arbeidstakerorganisasjoner, representanter fra personaladministrasjonen og ledere på driftsenhetene. Fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden betegnes forhandlingene som ryddige. I slutten av november skal alle krav være ferdigbehandlet.

I disse dager er det kravene fra ansatte i kapitel fire som det dreier seg om. Forhandlingene for disse skal være gjennomført før månedsskiftet fra oktober til november. Lederen på den enkelte fylkeskommunale arbeidsplass har ansvaret for å formidle resultatet til den enkelte. Ankefristen for kapitel fire er 1. november. For kapitlene tre og fem legges det opp til at forhandlingene skal være over 24. november. Tidspunktene gjelder under forutsetning av at det ikke blir brudd i forhandlingene.
Representanter fra Utdanningsforbundet, som er den største av organisasjonene, betegner forhandlingene som greie og ryddige på fylkesnivå. Forhandlingsklimaet er bra, sies det. Fra Lektorlagets side gis det uttrykk for at det varierer fra den ene til den andre videregående skolen. Erfaringer fra drøftinger er ulik på den enkelte skole. Personalsjef Siv Elisabeth Wiken sier at organisasjonene har opptrådt meget bra og profesjonelt i forhandlingene.
Potten det forhandles om innen kapitel fire er på 5,2 millioner kroner. Innen kapitlene tre og fem er det noen fastsatt sum, men det gis uttrykk for at rammen vil ligge på rundt 4,5 prosent.

av admin, publisert 20. oktober 2006 | Skriv ut siden