Professor Erling Lars Dale hadde en lydhør forsamling under sin forelesning på seminaret om vurdering og læring i Nils Henrik Abels hus torsdag 5. oktober. Seminaret var et av mange kompetansehevingstiltak som gjennomføres i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet.

Erling Lars Dale er ansatt ved Pedagogisk forskningsinstitutt og har siden 1995 vært professor i didaktikk. Han er også knyttet opp mot Læringslaben, og har utgitt en rekke bøker om pedagogikk og læring.

De 90 frammøtte lærerne og skoleledere satte stor pris på forelesningen, som var organisert rundt temaene kompetansemål, tilpasset opplæring, minstekrav og elevvurdering. Forelesningen tok utgangspunkt i boka Vurdering og læring i en elevaktiv skole av Jarl Inge Wærness og Erling Lars Dale.

Seminarets andre økt tok opp temaet vurdering i henhold til ny forskrift til Opplæringsloven. Mats Nesman fra Kvadraturen skolesenter tok publikum med på en runde i de aktuelle paragrafene og reiste mange relevante og aktuelle spørsmål.

av Holthe, Åse, publisert 18. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer