I dag slår vi et slag for STIFTELSEN ARKIVET. Det er stiftelsen vel verd. Stiftelsens avis nr. 6. for inneværende år foreligger i dag. Trykksverten er fremdeles ikke tør. Avisnens innhold vil være av interesse også for denne sidens lesere - tror vi. Velbekomme:

Stiftelsen Arkivet er en institusjon for innbyggerne på Agder. Derfor ønsker vi å informere alle kommuner og fylkeskommunene om vårt arbeid. En gang i måneden sender vi ut Arkivposten. Frem til nå har dette vært intern informasjon, men fra og med oktober ønsker vi å informere våre brukere om det omfattende arbeid som drives ved institusjonen. Vi håper produktet faller i smak, og tar gjerne imot innspill til endringer.
Statsbudsjettet 2007
Stiftelsen Arkivet er tildelt kr 3.074.000,- over Kunnskapsdepartementets kap 255 i statsbudsjettet for 2007. I tillegg er Arkivet tildelt kr 1.079.000,- over Kulturdepartementets kap 20. Til sammen har Stiftelsen Arkivet fått kr 4.153.000,- Til sammenligning er Holocaustsenteret tildelt kr 20.646.000,- og Falstadsenteret kr 12.605.000,-. For Arkivets del er overføringen som ventet, og gir et godt grunnlag for å arbeide videre med de prosjekter vi er engasjert i. Vi håper også at bevilgningen for 2007 er et godt grunnlag for en økning fremover.
Bokhøsten på Arkivet
Stiftelsen Arkivet står foran en rikholdig utgivelse av bøker høsten 2006 og vinteren 2006/2007. Allerede har vi utgitt boken ”I tiden mellom to laviner – en norsk-russisk oppvekst mellom revolusjon og verdenskrig”. I løpet av høsten kommer Harald Sødals bok ”Bare en vendte tilbake” - om russerfangene på Sørlandet. Det kommer bok om Kristiansand Katedralskole under 2. verdenskrig, skrevet av elever som gikk på skolen den gang. Vi gir også ut bok med arbeidstittel ”Ungdom og fredsarbeid”  - et leksika over organisasjoner som driver med fredsarbeid. Boken inneholder også intervjuer med ungdom om deres motivasjon for å engasjere seg. Utenriksminister Jonas Gahr Støhre har skrevet forordet til boka.
Foreløpig planlagte utgivelser i 2007 er; ”Nasjonal samling og motstandsbevegelsen på Agder” av Johnny Haugen, ”Krigsminnesmerker på Agder” – av Johnny Haugen og Bjørn Robstad, ”Krigsseilerne fra Agderfylkene 1940-45” av Anna Helle Nilsen og Johnny Haugen. Det er også planlagt bok om lærernes kamp under krigen og ”Slik jeg så det 1940-45, i tjeneste for Secret Service”, av Sven Nordahl Hansen. Denne omfattende bokutgivelsen har medført at Stiftelsen Arkivet vurderer å starte eget forlag.
”Looking back – reaching forward, history, truth and reconciliation”
Stiftelsen Arkivet arrangerte 20. september fagseminar. Mer enn 50 fremmøtte fikk oppleve et interessant seminar som ble ledet av Hanne Sophie Greve på en utmerket måte.
Foredragsholderne var invitert til å snakke om utfordringer tidligere konflikter bringer for å skape demokrati og forsoning. Vi fikk høre interessante synspunkter på hva som har skjedd i Sør-Afrika etter apartheid og utfordringer som de ennå sliter med i Kroatia. Thorbjørn Urfjell fra Utenriksdepartementet innledet konferansen. Les mer på www.stiftelsen-arkivet.no
Paul Langa – direktør ved Robben Island besøkte Arkivet.
Paul Langa, direktør ved Robben Island Museum, besøkte Arkivet tre dager i begynnelsen av oktober. Hensikten med besøket var å evaluere samarbeidsavtalen mellom Robben Island Museum og Stiftelsen Arkivet. Langa understreket hvor viktig denne avtalen var for Robben Island Museum. De var stolt over å kunne samarbeide med Stiftelsen Arkivet og Norge. Langa var veldig tydelig på at de ønsket å videreføre samarbeidet og håpet også å kunne utvide det. De neste tre overskriftene viser prosjekter som vi arbeider med.
Abazobi – kulturutvekslingsprosjekt mellom Arkivet og Robben Island Museum
Robben Island Museum og Stiftelsen Arkivet vil samarbeide om kunst, kultur og utstillinger. Samarbeid innenfor disse områdene skal skje gjennom Abazobi prosjektet. Abazobi betyr ‘kunstnere’ på isiXhosa, som er et av de 11 offisielle språkene i Sør-Afrika.
En av hovedmålsetningene i prosjektet er å få til en utveksling mellom norske og sørafrikanske kunstnere. Gjennom å arbeide med sørafrikanske kunstnere fra slumbydeler samt tidligere politiske fanger ønsker vi å sette fokus på fattigdomsrelaterte spørsmål. Kunstneren Kjell Nupen var med på å unnfangeidèen, og kommer til å fungere som mentor overfor unge og uetablerte kunstnere. I tillegg til å gi oppmerksomhet til sosiale og økonomiske realiteter, tror vi Abazobi prosjektet vil bidra til å gi nye impulser til kunstnermiljøet på Sørlandet, samtidig som det er kompetansehevende for de unge deltakerne. For mer informasjon, ta kontakt med rådgiver Pernille Stallemo – tlf 38 10 74 10
E-læringsprogram for elever i Sør-Afrika og Norge
Stiftelsen Arkivet og Robben Island-museet har blitt enige om å starte opp et prosjekt der målet er å lage et felles e-læringsprogram hvor elever kan lære og reflektere rundt temaet fred og forsoning. I tilknytning til dette skal det også lages en diskusjonsside der hensikten er å etablere kontakt og interaktivitet på Internett mellom skoler/elever i Norge og Sør-Afrika. Målgruppen er elever i ungdomsskolen og den videregående skole.
For mer informasjon, ta kontakt med undervisningsleder Bjørn Tore Rosendahl – tlf 38 10 74 04
Forskningsutveksling mellom Arkivet og Robben Island Museum?
I samarbeid med Robben Island Museum, Sør Afrika, søker Stiftelsen Arkivet Norges Forskningsråd om prosjektmidler for å finansiere utveksling av forskere mellom Sør-Afrika og Norge. Søknaden omfatter også prosjektmidler til å skrive en antologi med bidrag fra Norske og Sør-Afrikanske forfattere. Det søkes om midler innen Forskningsrådets program; ”South African – Norwegian programme for Research Co-operation”. Prosjektperioden er satt til fire år. 
For mer informasjon, ta kontakt med forskningsansvarlig Kjetil Grødum – tlf 38 10 74 20
  
Vusumzi Mcongo besøker skoler.
Det første konkrete samarbeidet som ble realisert som en del av samarbeidsavtalen med Robben Island Museum, var et utvekslingsprogram av seniorer gjennom Fredskorpset. På Arkivet arbeider i dag Vusumzi Mcongo. Han var fange på Robben Island i 12 år. Vi setter stor pris på Mcongos nærvær. Han øser av sine erfaringer og har bidratt til at omvisningene på Arkivet har fått en ny dimensjon. Det er så mange likheter mellom nazistenes tortur og apartheid-regimets åk. Etter sommeren har også Mcongo begynt å besøke skoler og organisasjoner i regionen, hvor han forteller sin historie. Dette har vi fått mange gode tilbakemeldinger på. Er dere interessert i å få besøk kan dere kontakte informasjonsansvarlig Stein Chr Salvesen – tlf 38 10 74 08.
Statssekretær Per Botolf Maurseth (SV) besøker Arkivet
Nyoppnevnt statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Per Botolf Maurseth (SV), besøker Arkivet fredag 27. oktober. Han kommer sammen med stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap). Dette gir Arkivet en gyllen mulighet til å fortelle om vår mangfoldige virksomhet. Spesielt vil Maurseth og de Ruiter bli presentert for Arkivets undervisningsopplegg for ungdomsskolen og den videregående skole, samt det forskningsarbeid vi driver ved stiftelsen.
Arkivet er interessert i bøker og dokumenter fra andre verdenskrig.
Har du, eller kjenner du noen som har bøker, dokumenter, bilder etc fra andre verdenskrig, så er vi interessert i motta dem på Arkivet. Stiftelsen Arkivet er, først og fremst, et dokumentasjonssenter. Vi har i dag et av Norges største biblioteker, med over 2.500 titler om okkupasjonstiden. Vi har store mengder med dokumenter, bilder og levende film. Men vi er, selvfølgelig, interessert i å ”bygge” våre arkiver videre. Så hvis noen har plassproblemer hjemme og ønsker å donere denne type materiell til Arkivet, er vi veldig takknemlig for det.
”Hestmanden” – et musikkverk i samarbeid mellom Arkivet og Hestmanden.
Stiftelsen Arkivet og Stiftelsen Hestmanden arbeider med å utvikle et tekst-/musikkverk om dampskipet D/S Hestmanden som har fått navnet ”KANT”. Verket er utviklet som en trilogi hvor første del spilles på Hestmanden 9., 10. og 11 november. D/S Hestmanden er eneste bevarte båt i Europa som har deltatt i konvoifart i to verdenskriger.
”IN PACE” – premiere på filmen ”Vindsalme for dei døde”
Søndag 5. november kl 1700 har filmen ”Vindsalme for dei døde” premiere i Fjellhallen ved Lindesnes fyr.
Filmen er basert rekviemet som Paal-Helge Haugen skrev om senkingen av M/S Palatia der 986 mennesker omkom. Produksjonen er et samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet, Lindesnes Fyrmuseum og Lindesnes kommune. Les mer på www.stiftelsen-arkivet.no
Besøket ved Arkivet øker stadig.
Så langt har 6.000 personer (hvorav 4.200 skoleelever) besøkt Arkivet i år. Det betyr at 2006 sannsynligvis vil bli det året med flest besøkende så langt i Arkivets historie.

av admin, publisert 12. oktober 2006 | Skriv ut siden