Fylkestinget ønsker at fylkeskommunen skal videreføre tannlegevakten i Kristiansand i samarbeid med Vest-Agder tannlegeforening. Det er forhandlet frem en ny avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder tannlegeforening om fortsatt samarbeid om virksomheten. Den nye avtalen, med virkning fra 1. juni i år, er imidlertid basert på frivillig deltakelse. Den nye avtalen er kommet i stand etter tannlegeforeningen i vinter sa opp en avtale fra 2001, som påla alle medlemmer en solidarisk plikt til å delta i en tannlegevakt

Fylkeskommunen har siden 1997 hatt et tilbud om tannlegevakt i legevaktens lokaler på Eg ved Sørlandets Sykehus Kristiansand. I 2001 var det ikke lenger mulig å rekruttere nok frivillig personell til vakten. Det ble da inngått en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder tannlegeforening. Alle yrkesaktive tannleger under 60 år bosatt på strekningen Kristiansand - Mandal, forpliktet seg til å ta vakt etter oppsatt turnus.  
Den nye avtalen, som nå er forhandlet frem, er basert på frivillighet. Den fastsetter også at alle som jobber ved tannlegevakten får et ansettelsesforhold i Vest-Agder fylkeskommune, med de rettigheter og plikter det innebærer. Avtalen vil gi Den offentlige tannhelsetjenesten en anslått årlig merutgift på vel en kvart million kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2006 | Skriv ut siden