Å finne styrken i mangfoldetI arbeidet med bøkene har forfatteren Lisbeth Reed arbeidet tett opp mot flere offentlige instanser. Hun har lagt vekt på å lage et verktøy som er praktisk og tilpasset hverdagens utfordringer. Bøkene spres nasjonalt gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet www.imdi.no
Match-prosjektet har også utgitt en informasjons-DVD om norsk barnehage. Denne er laget på Solsletta barnehage i vennesla og viser hverdag og fest i en flerkulturell barnehage. Filmen er oversatt til fem forskjellige språk i tillegg til norsk.
I høst gjennomføres det også en landsomfattende turné for å formidle resultatene fra Match-prosjektet i Vest-Agder. Et fargerikt team på sju med bakgrunn fra Colombia, Irak, Velg mangfoldNigeria, Norge og Somalia kurser yrkesgrupper som arbeider med barn og unge. Målet er å styrke minoritetsperspektivet i de offentlige tjenestene. Turnéen et viktig bidrag fra Sørlandet i arbeidet for bedre integrering av etniske minoriteter.
Turnéen arrangeres av Vest-Agder fylkeskommune, IMDi og Kommunal Kompetanse. Den støttes også av Kommunenes Sentralforbund og Fagforbundet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2006 | Skriv ut siden