Fylkesordfører i Vest-Agder Thore Westermoen har tatt initiativet til et samlet utspill fra 12 fylkesordførere/fylkesrådsledere langs kysten fra Østfold til Troms der de krever at den nasjonale kraftintensive industrien blir gitt muligheten til å inngå langsiktige og konkurransedyktige kraftavtaler. De tolv har sendt et fellesbrev til Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen der de uttrykker bekymring for at verdiskapende kompetansearbeidsplasser i distriktene nå står i fare for å forsvinne.

- Vi forlanger at regjeringen tar i bruk de nødvendige energi- og næringspolitiske virkemiddel for å gi den kraftintensive industrien muligheter til å inngå langsiktige og konkurransedyktige kraftavtaler, sier Westermoen.
De tolv fylkene; Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms, er vertskapsfylkene for den nasjonale kraftintensive industrien. - De tolv fylkesordførerne/fylkesrådelederne representerer ulike partier (KRF, H, SP og AP), men når det gjelder å beholde en av våre viktigste næringer står kysten sammen – på tvers av partigrensene, sier fylkesordfører Thore Westermoen. - Fylkene har til sammen 100 representanter på Stortinget. Vi forventer at våre stortingsrepresentanter ikke glemmer hvor de kommer fra, og støtter oss i denne viktige saken, fortsetter Westermoen.
I brevet fra de tolv kystfylkene blir det fremhevet at den nasjonale kraftintensiv industrien i dag står for ca. 40 prosent av fastlands Norges eksportinntekter. De tolv fylkesordførerne/fylkesrådelederne skriver videre at den kraftintensiv industrien er verdensledende når det gjelder effektiv og miljøvennlig produksjon, og at ingen andre bransjeområder på fastlandet har høyere andel fagbrev og ingeniørutdannede blant sine ansatte.
-Den kraftintensiv industri har i dag tilnærmet 30.000 sysselsatte i distrikts Norge og mellom 40 og 50 lokalsamfunn langs hele kysten har virksomheter fra denne industrien som hjørnesteinsbedrifter påpeker Westermoen.
I Vest-Agder fylkeskommune er utfordringene for den kraftkrevende industrien et område som både fylkespolitikerne og administrasjonen ved næringsseksjonen kontinuerlig har fokus på.
Les brevet her

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2006 | Skriv ut siden