Regjeringen ønsker å satse mer på entreprenørskap i utdanningen. Tre departementer legger i dag fram en revidert strategiplan med konkrete tiltak på alle utdanningsnivåer. –  Dette faget vil kunne bli en meget populær valgmulighet for elever fra samtlige utdanningsprogrammer. Mitt håp er at det kan motivere elever til å gjennomføre videregående opplæring. Faget vil også kunne bidra til å knytte opplæringen i skole og arbeidsliv nærmere sammen, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Strategiplanen heter "Se mulighetene og gjør noe med dem!", og gjelder fram til 2008. Formålet er å tydeliggjøre entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsstrategi. Et av tiltakene er å innføre et nytt programfag i videregående opplæring som heter Entreprenørskap og bedriftsutvikling.
Strategien inneholder i alt 19 tiltak innen grunnopplæringen, høyere utdanning og lærerutdanningen. Regjeringen ønsker blant annet:
*       Samarbeid mellom skole og kulturliv blant annet for å stimulere elever til egenaktivitet og synliggjøre mangfoldet i kunst- og kultursektoren.
*       Samarbeid mellom skole og lokalt nærings- og samfunnsliv for å heve kompetansen i og om entreprenørskap.
*       Det vil bli økt satsing på elev- og ungdomsbedrifter.
*       Innføre en ordning med "næringslivsdoktorgrad" i samarbeid mellom universiteter og næringslivet. Man ønsker å utdanne forskere med innsikt i næringslivets tankegang rundt forskning og utvikling.
– Entreprenørskap bidrar også til økt likestilling og mangfold i arbeidslivet, noe som igjen kan gi sosial og økonomisk utjevning. Barn og ungdom må oppleve at kreativitet, pågangsmot og samarbeidsevne blir høyt verdsatt, og at de kan skape verdier og arbeidsplasser for seg selv og andre, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.
Regjeringens visjon er at entreprenørskap i utdanningssystemet skal fornye opplæringen og skape kvalitet og mangfold for å fostre kreativitet og nyskaping.
– Vi mener at entreprenørskap i utdanningen gir anledning til personlig utvikling, evne til å se og utnytte mulighetene i økonomisk, sosial og kulturell sammenheng. Dette gir igjen anledning til å skape lønnsomme arbeidsplasser, livsgrunnlag og verdier i alle deler av landet. Dette vil bidra til å sikre bosettingen i hele Norge, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.
Bak den reviderte strategien står Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Den ble lansert torsdag på en EU-konferanse om entreprenørskap i utdanningen, som Norge er vertskap for. Konferansen heter ”Entrepreneurship Education in Europe – Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Training”. Om lag 300 personer fra departementer, organisasjoner, næringsliv og forskningsmiljøer i Europa deltar på konferansen.
Strategien ligger i sin helhet på Kunnskapsdepartementets nettsider.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer