Barneombud Reidar Hjermann (bildet) foreslår nå forsøk med stemmerett for 16-åringer. Fylkesutvalget i Buskerud har også gått inn for dette. Blant de politiske partiene på Stortinget har både Sosialistisk Venstreparti og Venstre tatt til orde for en senking av stemmerettsalderen. Bakgrunnen for initiativet til endringen er at det i høst gjennomføres en høring om ”lokaldemokratikommisjonens” utredning: ” Det lokale folkestyret i endring – om deltaking og engasjement i lokalpolitikken” .

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2006 | Skriv ut siden