Norsk Gassforum (NGF) mener at signalene i statsbudsjettet burde vært klarere når det gjelder økt bruk av naturgass. Leder for NGF, fylkesordfører i Vest-Agder Thore Westermoen er skuffet over av regjeringen i statsbudsjettet forslår CO2-avgift på bruk av naturgass. -Regjeringens begrunnelse er at naturgass ikke skal utkonkurrer bioenergi, men vi har nylig lagt frem dokumentasjon på at naturgass ikke fortrenger biogass eller annen biobrensel, men derimot ulike oljeprodukter, sier Westermoen.

-Vi er redde for at den foreslåtte CO2-avgiften i praksis fører til at konverteringen fra oljeprodukter til mer miljøvennlig naturgass og biogass nå vil gå langsommere.  Dette er uheldig for miljøet, sier han.
-Regjeringens satsing på CO2-rensing i statsbudsjettet er gledelig. Det er viktig at vi nå kommer i gang med å utvikle teknologiene for gasskraftverk med CO2-håndtering, understreker Westermoen. 
-Det er også viktig at Norge nå tar grep for å nå sine internasjonale forpliktelser når det gjelder reduksjoner av NOX-utslipp. Også når det gjelder slike utslipp vil økt bruk av naturgass føre til store forbedringer, påpeker lederen av Norsk Gassforum.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2006 | Skriv ut siden