Det skal nå gjennomføres en bedring av tannhelsetilbudet i Kristiansand. Fra 2008 blir det etablert en ny hovedtannklinikk med sju behandlingsrom i Vågsbygd Samfunnshus.  Samtidig vil fylkeskommunen leie lokaler til en spesialistklinikk i tilknytning til Vågsbygd tannklinikk med areal for to behandlingsrom og operasjonssal. Den gamle Møvik tannklinikk med tre behandlingsrom legges samtidig ned.

De seneste årene har det vært arbeidet med å finne egnede klinikklokaler for en ny hovedklinikk i Vågsbygd. Romkapasiteten i dagens klinikker er sprengt. En utvidelse av Vågsbygd Amfi og Vågsbygd Samfunnshus er nå under planlegging. Fylkeskommunen har fremforhandlet en foreløpig leiekontrakt om nye klinikklokaler med Vågsbygd Samfunnshus. Planlagt innflytting er satt til sommeren 2008.
I tilknytning til det odontologiske kompetansesenteret i Arendal, har styringsgruppen for senteret anbefalt at det etableres en spesialistklinikk i fylkene fra Buskerud til Vest-Agder. Spesialistklinikken bør fortrinnsvis etableres med tilknytning til en offentlig tannklinikk. Vest-Agder fylkeskommune vil ha mulighet for å leie lokaler til et slikt formål i tilknytning til den nye hovedtannklinikken i Vågsbygd. Spesialistklinikken skal utrede og behandle pasienter som krever spesialistkompetanse, uten at pasientene nødvendigvis trenger å henvises til Arendal eller til universitetsklinikk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2006 | Skriv ut siden