Det er nå presentert en ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå over endringene i folkemengden i løpet av årets ni første måneder. For Vest-Agder er det gledelige tall. Befolkningsmengden i fylket er økt fra 162 317 per 1. januar til 163 454 per 1. oktober. Det gir en økning på 1137 nye vestegder. Flesteparten skyldes at det er et stort fødselsoverskudd på hele 666 innbyggere. Det ble i løpet av årets første måneder født 1673 nye barn mens det døde 1007 vestegder. Inn og utflyttinger endte med at det var 417 flere personer som slo seg ned i fylket enn de som flyttet ut. I løpet av tredje kvartal økte fylkets befolkning med 470 personer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. november 2006 | Skriv ut siden