Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fordelte i går enstemmig 2,19 millioner kroner som er årets pott for tilskudd til verneverdige fartøyer i Vest-Agder. Fartøyvernmidlene har stor betydning både for utviklingen av det faglige fartøyvernet i fylket, men også som stimuleringsmidler til de mange lag og foreninger som har påtatt seg oppgaver med å ta vare på verneverdige båter i Vest-Agder. Midlene gjør det mulig å arbeide systematisk over tid med vern og vedlikehold av de mindre fartøyene.

Følgende fartøyer mottar midler i år:
Gamle Oksøy  får 200 000 kroner til drift og vedlikehold
Andabeløy får 400 000 kroner til ferdigstilling
Pil får 800 000 kroner til restaureringsarbeider
Vikre får 40 000 kroner til tilsyn og vedlikehold
Rubb får 750 000 kroner til restaureringsarbeider
Tidligere har det vært problemer med å få utført antikvarisk arbeid på de verneverdige i Vest-Agder. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg etter at faglært trebåtbygger nå er tilknyttet Bragdøya Kystkultursenter. Restaureringsmidlene bidrar således både til sysselsetting og næringsutvikling og til å heve kompetansen blant de frivillig engasjerte.

av admin, publisert 23. november 2006 | Skriv ut siden