Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig 300.000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen til regulering og utvikling av Odderøya museums- og festivalområde i Kristiansand. Bakgrunnen er et møte på Odderøya i sommer hvor utvalget ble orientert om visjonene for Odderøya. Det ble der besluttet at fylkeskommunen skal samarbeide med Kristiansand kommune om utvikling av Odderøya. Fylkeskommunen skal delta i en felles styrings- og utviklingsgruppe og i tillegg bidra med kompetanse og økonomi i utviklingen av øya.

av admin, publisert 8. november 2006 | Skriv ut siden