Fylkesrådmannen tilrår at Vest-Agder fylkesutvalg godkjenner at Arendal kommune blir medeier i Agder Teater AS. Dette medfører endring i partenes andel av aksjekapitalen, se nedenfor.
 
Saken kommer til behandling i hovedutvalget for kultur og utdanning 23.11. og fylkesutvalget 5.12.

av Peersen, Tor, publisert 16. november 2006 | Skriv ut siden