Sirdal er kjent for å være en rik kommune. Det nyter også elevene ved Sirdal videregående skole godt av. Avisen Sirdølen rapporter i sin nettutgave at studerende ungdom som bor på Øyghedlar og Monan elevheim i gjennomsnitt blir subsidiert med 24.000 kroner årlig av kommunen. Subsidiene på drøye 1.9 millioner kroner overføres til driften av de to elevheimene, som huser i underkant av 80 elevar.

-Ja, vi har jo vært klar over sponsingen. Derfor ønsker vi at flere kommer til å bo på elevheimene fremover, for det er viktig for skolen med gode elevheimer, kommenterer sektorsjef i utvalg for levekår, John Birkeland til avisen. Han ønsker at elevheimene skal drives på en god måte, og har ikke registrert at det har kommet politiske signaler om andre driftsformer.
Elevheimene har 24 timers tilsyn. Det tilbys enkeltrom med toalett, dusj, TV og internettilgang. Stipend frå Lånekassen dekker husleien. På Øyghedlar, der elever under 18 år har fortrinnsrett, blir det servert frokost m/niste 5 dager i uken og middag 4 dager i uken. Dette er inkludert i husleien.
Kommunen har også en annen særskilt stipendordning for Sirdalsungdom som studerer utenfor kommunen. De får et ekstra stipend på omlag 6.000 kroner i året.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2006 | Skriv ut siden