En prosjektgruppe bestående av politikere og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har levert innstilling om ny styringsstruktur for Knutepunkt Sørlandet. Utredningen er sendt på høring hos deltakerkommunene, arbeidstakerorganisasjonene, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og fylkesmennene. Da fylkesutvalget behandlet utredningen i dag ble det pekt på viktigheten av at Knutepunkt Sørlandet og fylkeskommunen kommuniserer og samhandler godt i regionalpolitiske spørsmål. Fylkesutvalget har derfor interesse i å ha observatører i styret og arbeidsutvalg og ellers delta aktivt i prosjekter og nettverk i Knutepunkt Sørlandets regi. For øvrig anbefaler fylkesutvalget den nye styringsstrukturen det legges opp til.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2006 | Skriv ut siden