Hovedutvalg for næring-, samferdsel og miljø tildelte i går enstemmig Vest-Agder fylkeskommunes miljøpris 2006 til Torbjørn Fredriksen fra Mandal. Juryens hovedbegrunnelse er arbeidet han har utført blant barn og unge for å skape interesse for naturen. Miljøprisen skal være en stimulans til miljøvernarbeidet i Vest-Agder. Den tildeles for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor det som omfattes av begrepet miljøvernarbeid. Prisen er på 25 000 kroner og et grafisk trykk. Den vil bli offisielt tildelt i forbindelse med fylkestingets samling i Kristiansand i desember.

Torbjørn Fredriksen har, som representant for Naturvernforbundet, besøkt skoler, barnehager, lag og foreninger rundt i fylket. Han aktiviserer barn gjennom blant annet å snekre fugleforingsautomater som så settes ut i trærne.
Juryen peker på at Fredriksen har drevet sitt arbeid gjennom mange år. Han har tidligere brukt mye av fritiden til naturvernarbeid mens han arbeidet som lærer. I de seneste årene, som pensjonist, har han fortsatt arbeidet med å inspirere barn og unge. For tiden arbeider han med å starte Miljøagentene i Mandal. Miljøagentene - tidligere Blekkulf - er en landsdekkende miljøklubb for barn. 
Fredriksen er leder av Naturvernforbundet i Vest-Agder, sitter i Norges Narturvernforbunds landsstyre og gjort en stor innsats ved blant annet å arrangere forbundets landsmøte i 2001. Videre er det kjent at han stiller opp dersom noen ber om hjelp når det gjelder ulike arrangementer eller tiltak for å ta vare på naturen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2006 | Skriv ut siden