Ernst Håkon Jahr trer tilbake fra sin posisjon som rektør ved Høgskolen i Agder ved utgangen av juli neste år. En egen nominasjonskomité har nå fått ansvaret for å få frem kandidater som kan overta rektorstillingen.  I komiteen er fylkesvaraordfører Toril Runden (AP) et av medlemmene. Komiteen må ha kandidatene på plass før jul. Valget skal gjennomføres i slutten av januar neste år.

Dagens HiA-rektor, professor Ernst Håkon Jahr har fungert i vervet som høgskolens faglige leder siden august 2000.
Nominasjonskomiteen skal innstille inntil fem kandidater til valg av rektor og presentere kandidatene for velgerne på høgskolens tre studiesteder i Agder. Etter at nominasjonskomiteen har funnet verdige kandidater, og presentert disse for velgerne skal høgskolens ansatte og studenter stemme, på sin favoritt. Stemmeperioden er berammet til tirsdag 23. til og med mandag 29. januar 2007. Dersom det blir omvalg, gjennomføres dette i perioden 13. – 19. februar.
 Nominasjonskomiteen består av følgende representanter: 
  • Førsteamanuensis Olav Abrahamsen , Fakultet for humanistiske fag (leder)
  • Fylkesvaraordfører Toril Runden (Vest-Agder fylkeskommune)
  • Førsteamanuensis Audhild Vaaje, Fakultet for teknologi
  • Førsteamanuensis Helge Hernes, Fakultet for økonomi og samfunnsfag
  • Konsulent Merethe Gundersen, Fakultet for helse- og idrettsfag
  • Student Maryam Dehgahn, Fakultet for økonomi og samfunnsfag
  • Student Kenneth Sørensen, Fakultet for teknologi
  • Personaldirektør Anne Berit Jørgensen (sekretær for komiteen)

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2006 | Skriv ut siden