Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går inn for at fylkeskommunen skal dekke 30 prosent av kostnadene på 92 millioner kroner ved bygging av Skråveien i Farsund. Det utgjør 28 millioner kroner. Farsund kommune dekker 18 millioner kroner som utgjør 20 prosent. Resten - 46 millioner kroner - legges det opp til å finansiere ved bompenger ettersom veiprosjektet er en del av Listerpakken. Den endelige politiske behandlingen av saken for fylkeskommunens del skjer i fylkestingets møte 12. desember.

Det arbeides på flere fronter for å fullfinansiere Listerpakken. Målsettingen er å kvalitetssikre alle prosjektene i pakken på innhold og kostnad som et grunnlag for refinansiering. I stortingsproposisjonen for finansiering av Listerpakken er det Farsund kommune i samarbeid med fylkeskommunen, som er gitt ansvaret å utarbeide finansieringspakke for Skråveien. Veien er ferdig regulert. Kostnaden for utbygging, i henhold til reguleringsplanen, er kalkulert til 91,5 millioner kroner ut fra kroneverdien i  2005. I følge stortingsproposisjonenen skal 50 prosent av kostnadene dekkes av bompenger. Den andre halvdelen skal finansieres av Farsund kommune og Vest- Agder fylkeskommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2006 | Skriv ut siden