-Det er behov for en regionreform. Fylkeskommunene bør erstattes med større og sterkere folkevalgte regioner, med mer makt, mer ansvar og større legitimitet. At enkelte fylkesmenn og embetsmenn fra statlige direktorater nå - i uryddig desperasjon for egen makt - går til angrep på politikken til den folkevalgte regjeringen - endrer ikke dette, skriver fylkesordfører Tore O, Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune i et debattinnlegg i Kommunal Rapport.

Fylkesordføreren viser til at de tre rød-grønne partiene har gått til valg med soleklare landsmøtevedtak om å bygge større folkevalgte regioner med oppgaver overført fra Fylkesmann og direktorater. Han presiserer at dette også er fulgt opp med tidsfristen 1. januar 2010 i Soria Moria-erklæringen. Sanvik trekker frem AP’s landsmøtevedtak: "De nye regionene skal overta og ivareta et helhetlig regionalt ansvar på områder som samferdsel, nærings-, kyst- og bygdeutvikling, kultur, regionale landbruks- og miljøoppgaver, videregående opplæring, innovasjon og internasjonalisering".
Han krever at regjeringen derfor må levere en forvaltningsreform i tråd med føringene som er gitt fra de tre partiene, og lagt fram for velgerne. Dette innbærer, som han skriver, overføring av betydelige oppgaver og makt fra statlige direktorater og fylkesmannsembetene til større og sterkere folkevalgte regioner.
-Alternativet til regionalt folkestyre er regionalt byråkrati og embetsstyre - noe enkelte fylkesmenn og direktorater selvfølgelig jubler over. Men, når viktige beslutninger flyttes fra politikernes helhetssyn til et sektorisert statlig embetsverk, reduseres evnen til å se sammenhengene i samfunnsutviklingen, skriver han.
-I en tonivåmodell, som vil tvinge seg fram om regionreformen mislykkes, oppstår et maktvakuum, som helt sikkert vil fylles av staten, byråkratene, storbyene og ressursrike interessegrupper. Da taper distriktene utviklingskraft, sentraliseringen forsterkes og folkestyret svekkes ytterligere. Og i motsetning til resten av Norden og Europa - som velger å regionalisere seg for demokratiet og verdiskapingens skyld - vil Norge rygge inn i framtida, advarer Sandvik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2006 | Skriv ut siden