-Dagens styringsmodell for sykehus mangler politisk nærhet og styring, sier Venstre-nestleder Trine Skei Grande til Avisenes Nyhetsbyrå. Hun mener reformen i 2002 da staten overtok sykehusene fra fylkeskommunene er fullstendig mislykket. Hun gjør det klart at  Venstre nå ønsker at regionene skal overta eierskapet av sykehusene fra staten. Skei Grande uttrykker også, i følge ANB, at hun ikke kan se for seg at Senterpartiet og kommunalminister Åslaug Haga kan gå inn for noe annet enn igjen å legge sykehusene under folkevalgt regional styring.

I følge medier som følger den pågående debatten om regionreformen ønsker Sp og SV også at regionene skal overta eierskapet av sykehusene, mens Ap nærmest har  lagt ned veto mot å vende om sykehusreformen.
Venstre tar til orde for at et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk kontroll er en forutsetning for gode sykehus og et godt helsetilbud. -Demokratiske beslutninger bør fattes nærmest mulig borgerne, og definitivt ikke av byråkrater, sier Trine Skei Grande til ANB. Hun mener at de nye regionene må få makt og oppgaver som folk flest oppfatter som viktige.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2006 | Skriv ut siden