Partisekretær Martin Kolberg innrømmer, i følge Stavanger Aftenblad, at det er delte meninger i AP om regionsaken. Han gjør det imidlertid klart at tanken om store regioner står sterkest. I partiet program fremgår det at: ”De nye regionene skal overta og ivareta et helhetlig regionalt ansvar på områder som samferdsel, nærings-, kyst- og bygdeutvikling, kultur, regionale landbruks- og miljøoppgaver, videregående opplæring, innovasjon og internasjonalisering. Arbeiderpartiet mener at mange av dagens fylkeskommuner er for små for disse oppgavene, og vi trenger derfor større regioner.”

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2006 | Skriv ut siden