Rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand har lagt frem kommunens handlingsprogram 2007 til 2010. Her er et sentralt tema den forestående forvaltningsreformen i 2010 med etablering av større og sterkere folkevalgte regioner. Sommerseth gjør det klart at ”Kristiansands ambisjon er å bli landsdelshovedstad i en ny region” -Jeg vil fremheve at Kristiansand skal bli enda tydeligere som aktør i landsdelen og ta en tydelig lederrolle. For å gjøre det må kommunens tilbud være relevante for innbyggere og næringsliv på hele Sørlandet. Holdningene og handlingene våre må vise at vi går i bresjen for å bygge en landsdel, skriver rådmannen i forordet.

Sommerseth gjør det klart at kommunen ser forpliktelser ved å bli regionshovedstad. – Det fordrer aktivt arbeid for å utvikle byens rolle som en viktig samarbeidspartner for alle aktører i landsdelen. Videre må vi øke bevisstheten i egen organisasjon på hva det innebærer å være landsdelsenter og skape troverdighet i rollen som drivkraft og landsdelsenter overfor regionens innbyggere, uttrykker Sommerseth.
Arne Austenå FRPIkke alle setter pris på kristiansandsrådmannens ambisjoner om å gjøre byen til regionshovedstad. I følge NRK-Sørlandet er Arne Austenå - som trolig blir Frps ordførerkandidat i Arendal, skeptisk til forholdet til Kristiansand: -De er veldig vanskelige å samarbeide med. Er det felles saker som skal løses vil de stort sett dominere. Jeg drar til Kristiansand minst mulig, sier han. Austenå anerkjenner ikke Kristiansand som landsdelens hovedstad. Sommerseth sier til NRK at slike uttalelser som dem fra Arne Austenå, gjør ham trist: - Jeg blir lei meg om dette ikke bare er en flåsete spøk, sier han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2006 | Skriv ut siden