Regjeringen ønsker at skolen skal være en reklamefri sone, og foreslår derfor å endre opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at departementet nylig har sendt ut på høring et forslag til lovendring for å forby uønsket reklame i skolen.  Regjeringen har i Soria-Moria erklæringen et mål om å motarbeide kommersialisering av undervisningssektoren og begrense kommersialiseringen av offentlige rom.

–Vi har i mange år jobbet mot at skolen skal være en kommersiell arena. Nå kommer vi med et forslag til skjønnsbasert reglement. Det blir opp til skolen å avgjøre hva som er uønsket. Et absolutt forbud mot all reklame ville ikke ha vært mulig, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Til hjelp for skolene vil departementet ta initiativ til at det utarbeides en veileder om reklame, sponsing og andre salgsfremmende tiltak i skolen.
Høringsfristen er satt til 7. januar

av admin, publisert 9. november 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer