KS har etablert en ressursgruppe for rekruttering og inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn til arbeidsllivet. Gruppen skal være bidragsyter og et rådgivende organ for KS, skriver organisasjonen på sine nettsider. Gruppen skal følge utviklingen og samle inn gode eksempler fra kommuner og fylkeskommuner med hensyn på økt rekruttering, integrering og inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn i arbeidslivet.

Gruppen skal også komme med konkrete forslag til tiltak og forbedringer som kan bidra til å nå målsettingene knyttet til rekruttering, integrering og inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn i arbeidslivet.
Ressursgruppen har stor faglig tyngde og består av 16 representanter, to fra KS, seks fra KS medlemmer, tre representanter for innvandrerorganisasjoner, fire representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og en forsker.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2006 | Skriv ut siden