Det er trangt om sykkelparkeringsplasser ved Fylkeshuset i Kristiansand. Det skyldes i stor grad at de ansatte i sentraladministrasjonen i fylkeskommunene er ivrige syklister. Dette er nå også blitt bekreftet gjennom årets Sykle til jobben-aksjon. Her høstet fylkeskommunen heder og annerkjennelse ved å være beste bedrift i Vest-Agder i klassen 150 til 399 ansatte. Det holdt også til femte plass nasjonalt.

Av resultatlistene kan en lese at av de 152 ansatte i sentraladministrasjonen var det 62 som deltok i sykleaksjonen. På landsplan var det kun ørsmå marginer som gjorde at fylkeskommunen kunne ha kapret fjerdeplassen. Nycomed Pharma fra Hedmark hadde like mange deltaker i aksjonen som fylkeskommunen, men de har to færre ansatte.
Nå oppfordres det intern i sentraladministrasjonen om at flere ansatte legger seg på pedalene for å satse på en nasjonal topplassering neste år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2006 | Skriv ut siden