Parlamentarisk leder Inge Ryan i SV er, i følge Trønder-Avisa, livredd for at regionreformen blir for pjuskete. Viser det seg at den blir det tror han regionleddet forsvinner fort. Det var da han deltok på Nord-Trøndelag SVs fylkesmøte i helgen at Ryan meddelte sin frykt for at man ikke får flyttet nok ansvar ut til regionene i den bebudede reformen. Han opplyste at det nå blir 8. desember som blir datoen for når regjeringen vil legge fram meldingen som forteller hva man ønsker å gi av oppgaver til de nye regionene. Deretter starter arbeidet med å dele inn Norgeskartet på nytt.

-Jeg tror vi allerede nå kan si at de tyngste bitene ikke blir overført til regionene. Jeg tror ikke sykehusene blir flyttet ut. Jeg tror ikke høyskolene blir flyttet ut. Og jeg tror heller ikke vegkontorene blir overført til regionene, sa Ryan på fylkesmøtet.
– Jeg er livredd for at reformen blir for pjuskete. Da er veien kort til en tonivå-modell, hvor det ikke er noe mellom stat og kommune. Får vi ikke flyttet ut nok ansvar til regionene, står høyresiden klare til å fjerne hele det midterste forvaltningsnivået. Men arbeidet som pågår i regjeringen er såpass krevende og intensivt at det er umulig å si noe sikkert om hvordan det blir, sa Ryan videre i følge Trønder-Avisa.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2006 | Skriv ut siden