Sørlandet sykehus HF har sendt invitasjon til fylkesordførerne og fylkesrådmennene i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner om samarbeid om anskaffelse av drosjetransport. Fylkeskommunene bes gi tilbakemelding til helseforetaket om det vil være interessant å diskutere et slikt samarbeid. I tilfelle positivt svar vil helseforetaket innkalle til et møte. Det er en kjent sak at Vest-Agder fylkeskommune før den statlige sykehusovertakelsen fra fylkeskommunene i 2002 hadde i gang en veldrevet og effektiv syketransport.

Sørlandet sykehus HF opplyser i et brev til fylkeskommunene at foretaket årlig kjøper drosjetransport for rundt 40 millioner kroner. Gjeldende kontrakter, som er inngått etter anbud, gjelder ut neste år. I løpet av høsten ønsker sykehuset å etablere grunnlaget for en ny anbudskonkurranse våren 2007. Det pekes på at fylkeskommunene også årlig kjøper drosjetransport for et betydelig beløp til skoleskyss og transport av funksjonshemmede.
-I sum utgjør kjøring for det offentlige hoveddelen av inntektsgrunnlaget for mange drosjeeiere i distriktene. Som største kunde har vi i fellesskap muligheter for å styre både pris og kvalitet og samtidig får våre valg konsekvenser for opprettholdelsen av en desentralisert drosjestruktur. Vi ønsker på denne bakgrunn å diskutere med fylkeskommunene mulighet for samarbeid både om anskaffelsen og om hvordan vi kan forholde oss til rollen som storkunde, skriver Per Kristian Hyldmo, klinikksjef ved akuttmedisinsk klinikk i brevet til fylkeskommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2006 | Skriv ut siden