- Jeg mener dagens fylker er passe store ut fra de oppgavene som ligger inne i regionreformen, sier Inger Enger, stortingsrepresentant fra Oppland og SP til Aftenposten. Ola Borten Moe representerer SP i miljøkomiteen på Stortinget. Han er helt uenig med regionmotstanderne og ønsker seg 6- 7 regioner. -Vi trenger et robust folkevalgt regionnivå som er stort nok og sterkt nok til å stå seg i fremtiden. Lander vi på dagens fylkesmodell, er det en invitasjon til omkamper i fremtiden. Fylkene mangler den nødvendige legitimitet. Det er viktig at deler av miljøforvaltningen legges inn under regional styring. Jeg er overrasket over at SV er så imot det, sier han til avisen.

I alle regjeringspartiene er det, i følge Aftenposten, stortingsrepresentanter som murrer over at dette ikke blir noe særlig til reform, og at regionene ikke får store nok oppgaver til at en forvaltningsreform kan forsvares. Men de fleste vil ikke uttale seg offentlig nå. SVs medlem av Stortingets presidentskap, Olav Gunnar Ballo, har tidligere uttalt seg kritisk om reformen i Aftenposten.
Senterpartiets fylkesleder i Nord-Trøndelag, Erik Seem, har tidligere sagt til Aftenposten at han slett ikke vil ha sammenslåing av trøndelagsfylkene.
 
Regionmeldingen er varslet å komme i begynnelsen av desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. november 2006 | Skriv ut siden