- Åslaug Haga har sendt ut pressemelding om at fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Vi er glade for at Åslaug Haga har tatt denne beslutningen, og dermed utsatt regionreformen til etter Stortingsvalget i 2009, sier Bent Høie, kommunalpolitisk talsmann for Høyre på partiets nettsider.

- Høyre har lenge påpekt at det udemokratiske råkjøret som Regjeringens opprinnelige forslag innebærer, ville frata velgerne muligheten til å ta standpunkt til et tredje forvaltningsnivå i Norge gjennom valg, fortsetter han. Utvidelse av neste fylkestingsperiode vil gi denne muligheten tilbake til velgerne.
Høie varsler at Høyre vil i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen vil presentere et helhetlige forslag. Høyre vil ha kun to nivåer, stat og kommune og vil avskaffe fylkeskommunen.
Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) slår imidlertid  fast overfor NTB at beslutningen om at fylkestingene som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år, ikke betyr noen utsettelse av regionsreformen.
-Vi følger planen slik vi har sagt i Soria Moria-erklæringen og slik vi har sagt i Stortinget. Meldingen om oppgaver kommer i desember i år. Meldingen om inndeling kommer våren 2008, mens hele reformen gjennomføres i 2010. Det blir derfor ingen utsettelse. sier Haga til NTB.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2006 | Skriv ut siden