BAKGRUNN FOR SAKEN

I budsjettet for 2006 er det satt av kr. 40.000,- til utsmykking av eldre fylkeskommunale bygg. Det er kommet inn forslag fra/på Tannklinikken i Mandal, Eilert Sundt videregående skole, Gimle videregående skole og Vågsbygd videregående skole.

Disse byggene har fått midler til utsmykking tidligere:

1981 – Heslandsheimen, Mandal

1982 – Vest-Agder husmorskole, Kvinesdal

1983 – Ringåsen HVPU-institusjon, Kristiansand

1984 – Eg sykehus, Kristiansand

1985 – Farsund sykehus

1986 – Mandal sykehus

1987 – Vennesla videregående skole

1988 – A-klinikken, Kristiansand

1989 – Solholmen korttidshjem, Kristiansand og Furuly barnehjem, Mandal

1990 – Gimle videregående skole

1991 – Flekkefjord sykehus

1992 – Vågsbygd videregående skole

1993 – Kongsgårdheimen, Kristiansand

1994 – INGEN UTSMYKKING

1995 – Distriktstannklinikkene i Hægebostad og Flekkefjord

1996 – Lista videregående skole

1997 – Kvinesdal videregående skole

1998 – Søgne videregående skole

1999 – Lovisenlund psykiatriske sykehus

2000 – Paviljongen ved Kvadraturen videregående skole

2001 – Lista videregående skole

2002 – Kongsgård barnehage

2003 – Vennesla videregående skole

2004 – INGEN UTSMYKKING

2005 – INGEN UTSMYKKING

VURDERINGER

Vi anbefaler å gi tilskuddet på 40.000 kroner til utsmykking av Gimle videregående skole.

Skolebygget er 36 år gammelt og har svært sparsomt med utsmykkinger.

I 1977 ble det innkjøpt et tekstilverk av Nina Gjestland. Dette befinner seg nå i inngangshallen til skolens biinngang (se vedlegg 1).

I 1990 støttet fylkeskommunen en utsmykking som henger i skolens kantine. Utsmykkingen består av 4 tekstiltrykk av Irene Myran. (se vedlegg 1).

Gimle videregående skole skal i nærmeste fremtid slås sammen med naboskolen – Katedralskolen. Det er foreslått å sammenføye skolene med et nybygg. De eksisterende skolebyggene vil fortsatt bli brukt som undervisningsbygg.

Gimle videregående ønsker et løft for skolen i forbindelse med sammenslåingen. De har lenge ønsket seg noe nytt som kan inspirere og være til glede for alle skolens brukere og besøkende.

Utsmykkingen er foreslått til skolens hovedinngang, samt trappeoppgang (se vedlegg 2). Den nåværende hovedinngangen på Gimle vgs. vil etter all sannsynlighet fortsette å være en sentral sfære for skolen også etter en sammenslåing.

Et nybygg vil kunne gi nye impulser, men det er et viktig poeng at den eksisterende bygningsmassen også får et løft ettersom det er der skolens hovedaktivitet foregår. Til sammenligning har Katedralskolen en omfattende utsmykking over hele skolen takket være Dr. Reidar Wenneslands donasjon av Beat-kunst i sin tid.

Gimle videregående skole har i dag i overkant av 700 elever. Et tilskudd til innkjøp av profesjonell kunst vil i dette tilfellet kunne nå mange og kunsten vil kunne bli en sentral kilde for impulser, glede og inspirasjon for elever, ansatte og besøkende.

I følge retningslinjene for utsmykking av eldre fylkeskommunale bygg skal utsmykkingskomiteen bestå av en representant fra hovedutvalget for kultur og utdanning, en brukerrepresentant fra skolen og en representant fra kulturadministrasjonen i fylkeskommunen. Representanten fra fylkeskommunen er også sekretær for komiteen.

av Peersen, Tor, publisert 9. november 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer