Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet Jernbaneverkets stamnettutredning i tilknytning til Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 var den nasjonale godsterminalstrukturen et av temaene. I Kristiansand er det anlagt et stort terminalområde på Langemyr nord for sentrum. Hovedutvalget er opptatt av at terminalen på Langemyr må inngå blant Jernbaneverkets overordnede terminaler som gis første prioritet og sikres utviklingsmuligheter fremover.

Hovedutvalget kan ikke akseptere at en godsterminal med tilknytning til nasjonal havn ikke inngår i den nasjonale terminalstrukturen. Det påpekes at godsterminalen på Langemyr har betydning for både landets import og eksport og ikke minst for kontakten med utlandet.
Fylkestinget avgir fylkeskommunens endelige høringsuttalelse til Jernbaneverkets stamnettutredning 12. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2006 | Skriv ut siden