Fylkesutvalget ønsker at det blir etablert et mer forpliktende samarbeid med hensyn til koordinering av undervisningstilbudet i Lister-regionen. Det skal vurderes to modeller for å få dette til. Den ene går på at det opprettes et partsammensatt utvalg med representanter fra de videregående skolene i Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund og Sirdal. Utvalget skal gis et mandat for et forpliktende samarbeid med hensyn til undervisningstilbudet i Lister-regionen. Den andre modellen legger opp til at rektorene i regionen pålegges en forpliktende koordinatorfunksjon i to år hver til samarbeid om undervisningstilbudet i regionen.

Fylkesutvalget går inn for at rektorordningen ved de videregående skolene i Lister-regionen beholdes med ett unntak. Unntaket gjelder for de to videregående skolene i Farsund kommune – Eilert Sundt videregående skole og Lista videregående skole - som får felles rektor. Fylkesutvalget ber imidlertid fylkesrådmannen fremlegge en  vurdering knyttet til dette til fylkestingets møte i desember.
Bakgrunnen for at opplæringsvirksomheten i Lister-regionen nå gjennomgås er innføring av Kunnskapsløftet, lavt elevtall i forhold til antall skoler, ny E39 og rektorsituasjonen ved fylkeskommunens skoler i den delen av fylket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. november 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer