Fylkesutvalget ønsker at det blir etablert et mer forpliktende samarbeid med hensyn til koordinering av undervisningstilbudet i Lister-regionen. Det skal vurderes to modeller for å få dette til. Den ene går på at det opprettes et partsammensatt utvalg med representanter fra de videregående skolene i Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund og Sirdal. Utvalget skal gis et mandat for et forpliktende samarbeid med hensyn til undervisningstilbudet i Lister-regionen. Den andre modellen legger opp til at rektorene i regionen pålegges en forpliktende koordinatorfunksjon i to år hver til samarbeid om undervisningstilbudet i regionen.

Fylkesutvalget går inn for at rektorordningen ved de videregående skolene i Lister-regionen beholdes med ett unntak. Unntaket gjelder for de to videregående skolene i Farsund kommune – Eilert Sundt videregående skole og Lista videregående skole - som får felles rektor. Fylkesutvalget ber imidlertid fylkesrådmannen fremlegge en  vurdering knyttet til dette til fylkestingets møte i desember.
Bakgrunnen for at opplæringsvirksomheten i Lister-regionen nå gjennomgås er innføring av Kunnskapsløftet, lavt elevtall i forhold til antall skoler, ny E39 og rektorsituasjonen ved fylkeskommunens skoler i den delen av fylket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. november 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer