Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig å gi Åseral kommune et tilskudd på 320.000 kroner som delfinansiering av overskridelser på utbedring av fylkesvei 351 på Lognavatn syd for Bortelid. Statens vegvesen er for tiden i gang med å gjennomføre utbedringen. Midlene til utbedringen er finansiert gjennom et spleiselag mellom Åseral kommune og fylkeskommunen. Prosjektet er blitt dyrere enn opprinnelig kalkulert. Åseral kommune ber derfor om et fylkeskommunalt bidrag til å dekke overskridelsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. desember 2006 | Skriv ut siden