– Vi knuser Frps og Høyres drøm om massiv kommunesammenslåing gjennom nedleggelse av fylkeskommunen. Det ikke er tatt noen stilling til hvor mange regioner eller fylker vi skal ha. Verken statsministeren eller kommunalministeren har noen mening om hvordan landet skal inndeles. Det skal vi ha våren 2008, sier hun til Nationen.  Hun henviser til den prosessen som Stortinget skal gjennomføre etter at meldingen er lagt frem.

av hoved.aspx?m=8&amid=36703, publisert 7. desember 2006 | Skriv ut siden