Agderrådet anmoder alle partier om å rekruttere flere kvinnelige kandidater til å stille på valg og ber om at de nomineres på plasser som kan bidra til at de velges inn.

Statistikken viser at Agder ligger under landsgjennomsnittet på 35,5 prosent kvinneandel i kommunal og regionalpolitisk sammenheng. Begge Agder-fylkene ligger på rundt 32 prosent.

Best an på Agder med over 40 prosent ligger Audnedal (47,1), Vegårshei (42,9) og Vest-Agder fylkeskommune (40,0). Svakest kvinneandel er det i Risør (19,4), Vennesla (22,2) og Iveland (23,5).

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2006 | Skriv ut siden