Stiftelsen Arkivet har invitert andre norske institusjoner og organisasjoner som arbeider for å fremme historisk refleksjon, fred og forsoning, menneskerettigheter og demokrati til å bli med å etablere en digital base og en bredbåndsbasert publiseringskanal for film og annet innhold. Prosjektet har fått betegnelsen Neveragain.no. Fylkesutvalget bevilget i dag en million kroner til prosjektet. Beløpet fordeles over tre budsjettår med henholdsvis 400 000 kroner i 2007 og 300 000 kroner i både 2008 og 2009. Fylkeskommunens prosjektstøtte finansieres gjennom regionale utviklingsmidler.

Samarbeidspartene Stiftelsen Arkivet, Norges Hjemmefrontmuseum, Holocaustsenteret, Museum Vest avdeling Nordsjøfartsmuseet, Stiftelsen Hestmanden og Norsk Filminstitutt vil sammen opprette Stiftelsen A/S Neveragain.no nå i desember Som navn på basen og publiseringskanalens redaksjonelle identitet er foreslått Neveragain.no. Neveragain.no skal utvikles teknisk og konseptuelt som et internasjonalt medium tilrettelagt for publisering mot internett, Windows Media Center, IP-TV-nett og digitale kino/konferanse-senternett. I prøvedriftsperioden skal det være et norsk medium, og utprøvingen skal være konsentrert om Internett.
Neveragain.no skal tilgjengeliggjøre audiovisuelt innhold som understøtter arbeidet for å fremme refleksjon rundt temaområdene: krig og fred, forsoning, menneskeverd og demokrati. Innholdskategoriene vil være: tidsvitneintervjuer, historisk dokumentasjon, dokumentarfilmer, filmfortellinger og multimediepresentasjoner.
Allerede i prøvedriftsfasen tas det sikte på å utvide eierskapet i Neveragain.no med internasjonale samarbeidspartnere. Dette er imidlertid ikke beskrevet i søknaden slik den nå foreligger. Innen utgangen av 2009 er målet at Neveragain.no skal være i permanent drift med endelig organisasjonsform.
Totalt har prosjektet en budsjettramme på vel 7,5 millioner kroner over hele perioden. Det vil ha egeninntekter på ca 1,4 millioner kroner i løpet av prosjektperioden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2006 | Skriv ut siden