BAKGRUNN FOR SAKEN

 IKON ble gjennomført som ett prosjekt og etter nærmere tre års arbeid avsluttet 31.12.2006. I tilknytning til drøfting av videreføring av arbeidet i IKON behandlet fylkesutvalget en sak om dette 29.november 2005 hvor det ble gjort følgende vedtak:

Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune bevilger kr. 200.000 i regionale utviklingsmidler som oppstartsmidler til IKON Forum for leverandørutvikling basert på handel.

I saken ble det gitt følgende vurdering:

IKON styret har på bakgrunn av arbeidet oversendt en søknad om oppstartsmidler for å etablere IKON – forum for leverandørutvikling basert på handel. Forumet er tenkt samkjørt med Sydspissen ang. felles administrasjon, lokaler etc. Forslag til organisering, handlingsplan, budsjett etc. følger vedlagt søknaden.

Fylkesrådmannen støtter tankegangen bak etablering av et forum dersom forumet samkjøres med tilsvarende andre aktiviteter på Sørlandet og anbefaler på den bakgrunn at fylkeskommunen bidrar med oppstartsmidler for å etablere forumet. 

IKON Forum er etablert i ett samarbeid med foreningen Sydspissen. IKON Forum har konkludert med behovet for en innkjøpsskole. Innkjøpsskolen vil bestå av et helhetlig tilbud om kompetanseheving om innkjøp hvori inngår ”Innkjøpsakademiet” som Høgskolen i Agder (HiA) vil stå ansvarlig for. Nærmere opplysninger fås ved å gå inn på www.ikon-agder.no og slå opp på artikkelen IKON-rapporten.

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev datert 13.12.2006: Foreningen Sydspissen med IKON Forum søker om regionale utviklingsmidler til etablering og gjennomføring av ”Innkjøpsskolen”. Aust-Agder fylkeskommune har mottatt tilsvarende søknad.

SAKSOPPLYSNINGER

I søknaden vises til erfaringene fra IKON-prosjektet hvor det ble tydeliggjort behov for å samle IKONs kompetanseutviklingsaktiviteter i en ”innkjøpsskole”.

Innkjøpsskolen er basert på IKONs resultater, erfaringer og nettverk, og skal samle IKONs eksisterende kompetanseaktiviteter (seminarer, kurs, workshops, eHandel og arena-møter) og nye aktiviteter, i første rekke ”Innkjøpsakademiet” (videreutdanning på høgskolenivå som gir studiepoeng) i ett helhetlig program.

HiA med fakultetet for økonomi og samfunn vil ta det faglige ansvaret i innkjøpsakademiet. I innkjøpsskolen vil innkjøpsakademiet være en av hovedpilarene. HiA ser på innkjøpsakademiet som en måte å få økt relevans til regionalt nærings- og arbeidsliv og tettere samhandling.

Innkjøpsskolen blir bygget opp slik at den tar i bruk næringshagene på Sørlandet under kurs, opplæring og andre aktiviteter som det er naturlig å legge til næringshagene.

Reultatmålet er i løpet av 2007, som følge av tette samarbeid mellom næringslivet, HiA og det offentlige, å utvikle, lansere og gjennomføre ”innkjøpsakademiet i fase 1. Ambisjonen er å skape et fundament for selvfinansiert videreutvikling og drift av programmet.

Budsjettet for etablering av innkjøpsskolen er som følger:

Utgifter:

Inntekter:

Undervisningskompetanse

350.000

Sydspissen Næringsforum

200.000

Utvikling av ”Innkjøpsakademiet”

200.000

Sørlandets kompetansefond

200.000

Gjennomføringskostnader

100.000

Fylkeskommunene på Agder

250.000

sum

650.000

Sum

650.000

Sørlandets kompetansefond har vedtatt en støtte på 150.000 kr.

VURDERINGER

I overgangen ved årsskiftet 2005/2006 fra prosjekt til forum ble det lagt vekt på at når dette er ett behov og verktøy for næringslivet, så er det riktig at næringslivet selv tar ansvaret for dette. Dette er nå gjort gjennom etablering av IKON-forum. Driften videre vil måtte skje gjennom næringslivets egenbetaling av tjenestene. Vest-Agder fylkeskommunes videre medvirkning vil måtte skje ved eventuell kjøp av tjenester. Videre må eventuell støtte kunne vurderes for utvikling av konkrete tilbud eller konkrete oppgaver. Innkjøpsskolen er utvikling av et helhetlig tilbud basert på de tidligere tilbud fra prosjektet IKON og videreutvikling av dette. Jeg ser innkjøpsskolen som ett viktig tilbud for næringslivet på Sørlandet og ser det som riktig at Vest-Agder fylkeskommune deltar til etablering av dette. Videre drift av innkjøpsskolen må bæres ved at kjøpere av tjenester betaler for de løpende kostnadene.

Vest-Agder fylkeskommune ser det som riktig å ta en forholdsmessig andel av søknaden til fylkeskommunene med kr 150.000. Midlene tas fra administrativt disponert konto..

av Peersen, Tor, publisert 18. desember 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer