Funksjonshemmedes fellesorganisasjon var med i den norske delegasjonen til den komiteen som utarbeidet forslaget. Konvensjonen klargjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal nyte godt av de samme menneskerettighetene som andre.

av Peersen, Tor, publisert 18. desember 2006 | Skriv ut siden