-Regjeringen foreslår i dag en betydelig overføring av oppgaver fra staten til regionene, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. - Ved å skape robuste regioner, legger vi grunnlag for verdiskaping og sysselsetting basert på regionale fortrinn, sier Haga.
I tillegg til de oppgavene fylkeskommunene har i dag, skal regionene få større ansvar innen samferdsel, næringsutvikling, marin sektor, landbruk, miljøvern, kultur, utdanning og forskning og regional planlegging.

0

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2006 | Skriv ut siden