Fylkestinget besluttet i dag enstemmig at fylkeskommunen skal øke sin andel av eierkapitalen i Sørlandsbadet IKS i Lyngdal med 1 225 000 kroner. Det foreligger nå en statusrapport hvor det dokumenteres merutgifter på 3,4 millioner kroner, som må finansieres av Sørlandsbadet IKS. Kostnadsøkningen knytter seg til fremdrift, økonomiske konsekvenser av mindre bygningsmessige forbedringer vedtatt av byggekomiteen, utvikling av ”Sørlandsbadet som attraksjon” og utgifter, som påløper i perioden før badet åpner.

Fylkeskommunens eierandel i IKS’et er på 49 prosent, og Lyngdal kommunes andel på 51 prosent. Fylkeskommunen deltar med en eierkapital i Sørlandsbadet IKS på 3 millioner kroner og et lån til selskapet på 7 millioner kroner.

av admin, publisert 13. desember 2006 | Skriv ut siden

Bakgrunnen for det nye tiltaket er at Marnardal kommune har kontaktet Vest-Agder fylkeskommune med spørsmål om et samarbeid for å styrke nærmiljøet på Bjelland ved å gjøre bibliotektilbudet mer tilgjengelig enn det nå er. I dag er det en beskjeden boksamling i Bjelland skule som kun er tilgjengelig tre timer i uken for folk på Bjelland.
Både fylkeskommunen og kommunen er inneforstått med at tilbudet på lån og bestilling av bøker fra butikken ikke vil kunne gi et tilbud som kan betegnes bibliotektilbud, men det vil være et bedre førstehjelpstilbud for folk til daglig på Bjelland enn det eksisterende. I tillegg vil et slikt tilbud kunne styrke og bidra til å opprettholde nærbutikken på Bjelland og gi et tilbud om en trivelig møteplass med god tilgjengelighet i butikkens åpningstid.
Fra fylkeskommunens side ser en på prosjektet som interessant i forbindelse med stedsutvikling og et bidrag til mer bærekraftige kommuner i Vest-Agder.
Marnardal kommune og fylkeskommunen forplikter seg til å bidra i et spleiselag for å dekke prosjektkostnadene over en treårs periode fra 1.januar 2006 – til utgangen av 2009. Prosjektet skal evalueres underveis og målet er at Marnardal etter endt prosjektperiode fortsetter driften i egen regi.
Kristiansand 26.09.05
Informasjonstjenesten
Hku35-05