Fylkesutvalget besluttet i dag at det skal satses på å øke ungdommens deltakelse og interesse for politikk. Fylkespolitikerne vil medvirke i et debattforum tilrettelagt spesielt for ungdom på www.vaf.no   Fylkeskommunen skal også søke om forsøk med elektronisk skolevalg, med mulighet for å stemme på nettsiden eller ved bruk av SMS. Fylkeskommunen vil i tillegg bidra til at KS-prosjektet ”Ung Agenda” settes i gang forutsatt et positivt svar på søknad om midler fra Kommunal og regionaldepartementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2006 | Skriv ut siden