Under fylkestingets samling i Kristiansand tirsdag ble billedkunstneren Olaf Karlsen fra Farsund tildelt Vest-Agder fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere. Karlsen er utdannet billedkunstner fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi. Fylkeskommunen deler ut et arbeidsstipend for kunstnere hvert år. Stipendet er på 100.000 kroner. Fylkeskommunen mottok i år 32 søknader om arbeidsstipend for kunstnere i år.

-Jeg vil gjerne være en representant for distrikts-Norge og for at det kan være spennende kunst også ute i distriktene, sa Olaf Karlsen da han takket for stipendet som han karakteriserte som både gledelig og inspirerende.
Olaf Karlsens medium er maleriet. Han arbeider hele tiden for å utforske de muligheter som ligger i sitt medium. Han jobber med å forene naturens livskraft og energi, maleriets muligheter og sin egen karakter og temperament. Resultatet er et ekspressivt uttrykk som stadig er i forandring. Karlsen fremstår som en dyktig billedbygger, en uredd kunstner som er i kreativt samspill med sine omgivelser og som stadig søker dypere i sin maleriske prosess.
Olaf Karlsen har vært profesjonell billedkunster på heltid i 35 år. I løpet av disse årene har han hatt en stor kunstnerisk aktivitet og holdt et stort antall separatutstillinger, samt deltatt på mange kollektivutstillinger og landsdelsutstillinger. Store deler av hans utstillingsvirksomhet har vært innen vårt fylke. Karlsen har også mange offentlige utsmykkingsoppdrag bak seg.
I 1978 fikk Karlsen Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend. Etter det har han blitt tildelt Ragnhild Kaysers legat i 1980, Farsund kommunes kulturstipend i1987 og Vederlagfondets stipend både i 1989 og 2006.
Olaf Karlsen ønsker å bruke arbeidsstipendet til å opprettholde sin utforskning, og med det kunne formidle stadig nye kreative møter forent i et malerisk uttrykk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2006 | Skriv ut siden