0

-Dette er stort og overraskende, Jeg måtte gå noen runder med meg selv da jeg fikk beskjed om at jeg er tildelt prisen, sa Erland som takket mange partnere og medspillere for at hans aktiviterer har latt seg realisere. -Min kulturelle løpebane hadde ikke vært mulig uten mange partnere. Jeg har også erfart at pågangsmotet mitt nok noen ganger er større enn forstanden, sa han.
I takketalen var han også opptatt av barn og unges utviklingsmuligheter. -Jeg satte meg ned for en tid tilbake og skrev opp hundre av mine barndomsopplevelser. Nå for tiden kan det se ut som om mange av disse opplevelsesmulighetene glipper for vår tids barn og unge. Vi vet ikke noe i dag om hvordan data, video og masse elektronisk og digital teknologisk påvirkning vil slå ut for barnas utvikling og personlighet. Min utfordring er da hva vi voksne og voksne ressurspersoner kan gjøre for at barn og unge får opplevelser og erfaringer som er positive, sa Erland.
Erland har vært engasjert i flere prosjekter som Trekkferjefestivalen i Søgne, historiske spill i Marnardal og Vennesla og kulturarrangementer i Juvet i Songdalen. Han har også hatt et langt engasjement for Palladia-forlisets ofre med et eget monument på Lindesnes, In Pace arrangementene, konsert, film og vært en drivende kraft bak restaureringen av vårt eneste gjenværende tradisjonelle tilfluktsrom  i Torridalsveien i Kristiansand. Han har stått bak innsatsen for festningen fra 1916 ved Rossevann i Songdalen med fremføring av dramatiske verk der og et dramatisk verk i D/S Hestmanden på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand. Sammen med Svein Inge Olsen har han i flere år arbeidet med Protestfestivalen. Han har gjort en spesiell stor innsats for Stiftelsen Arkivet.
-Erland er en primus motor i mange ting, har ofte mange baller i lufta – og det er langt fra alle han selv klarer å ta ned. Men han har vært med på å så mange frø og har stå-på vilje og tør å satse, skriver juryen.
Fylkeskulturprisen består av 50.000 kroner og et kunstverk signert Tone Svaland Holberg. Prisen ble første gang delt ut i 1981.

av admin, publisert 14. desember 2006 | Skriv ut siden