På grunnlag av ferske prognoser anses det som mulig at fylkeskommunen kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på rundt 30 millioner kroner i år. Fylkestinget ble i dag informert om prognosen. Med dette som bakgrunn vedtok fylkestinget i dag flere påplussinger til fylkesmann Tine Sundtofts forslag til årsbudsjett for 2007 og økonomiplan for den kommende fireårs perioden.

av admin, publisert 12. desember 2006 | Skriv ut siden