Kystverket har sammen med de andre transportetatene utarbeidet stamnettutredninger for landverts og sjøverts stamnett. Rapportene har en tidshorisont frem mot 2040 og skal være ett av flere grunnlagsdokumenter for arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010 – 2019. Da fylkesutvalget behandlet utredningen i går mente representantene at utredningen i mange henseende er for lite strategisk og at den har et for snevert fokus på målet om å fremme godsoverføring fra vei til sjø. Fylkeutvalget etterlyser i denne forbindelse større fokus på nasjonalhavnenes rolle som tilkoblingspunkter mellom sjøverts og landbaserte transportformer.

av admin, publisert 6. desember 2006 | Skriv ut siden

Vest-Agder fylkeskommune sin kandidat til frivillighetsprisen 2008 er Gunnar Sigurd Gundersen, (født 1936). Han blir nominert til den nasjonale prisen for sitt engasjement og store aktivitet i ulike foreninger og lag – og initiativ, som alle i Kristiansand legger merke til – og har glede av, det sier Inga Lauvdal ved kulturseksjonen i fylkeskommunen.