Fylkesutvalget er opptatt av å holde takstøkninger i kollektivtransporten nede. Utvalget går enstemmig inn for at prisstigningen på kollektivtransport utenfor Kristiansand bør begrenses til tre prosent. Videre vil utvalget at det for 2007 inngås en avtale om at Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune hver tilfører kollektivtransporten tre millioner kroner. Som en del av denne avtalen inngår at takstjusteringen ikke overskrider prisveksten fra 1. januar 2007, og videre at det ikke foretas reduksjoner i rutetilbudet til trafikantene neste år. Det er også en betingelse om at samarbeidet om å forbedre og effektivisere rutetilbudet fortsetter.
Det var også enstemmig tilslutning til at bevilgningsnivået til fylkesveiene skal økes med 15 millioner kroner i tillegg til Listerpakken fra 2008.
Fylkesutvalget ønsker å styrke fylkeskommunens byggforvaltning med ti millioner kroner. Fylkesutvalget støttet enstemmig et oversendelsesforslag til fylkesrådmannen om å se muligheten for å realisere dette når det er endelig klart hva som blir det regnskapsmessige resultatet for fylkeskommunen i år. Ventelig er dette klart til fylkestingets møte i april 2007.
Det var også enstemmig oppslutning i fylkesutvalget om at det bør opprettes en linje for internasjonalt baccaloreat i Kristiansand snarest mulig. Fylkesrådmannen vil måtte utrede dette og komme tilbake med en politisk sak når denne er klar.
Et flertall på seks mot fem av representantene støttet et forslag fra FRP hvor en ber administrasjonen utrede muligheten for å legge beslutningsmyndighet til den enkelte videregående skole ved at skolene fristilles og det opprettes eget driftsstyre for hver skole.
Fylkesutvalget ser behov for å styrke fylkeskommunens ressurser når det gjelder kommunikasjon, profilering, omdømme og regionreformen. Utvalget vil at fylkesrådmannen skal legge frem et forslag til fylkesutvalget vedrørende en slik styrking

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)