Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal innføre et register over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser fra fylkestingsvalget i 2007. Bakgrunnen for dette er at fylkesordfører Thore Westermoen i fylkestingets møte i oktober i et svar på en interpellasjon fra representanten Vidar Kleppe sa at det ville bli tatt initiativ til å utarbeide et slikt register. Det er fylkestinget som endelig bestemmer om registeret skal opprettes. Det skjer 12. desember.

Fylkeskommunen hadde fra 1992 til 1997 et tilsvarende register. Dette ble opphevet av fylkestinget i 1997 fordi fylkesrådmannen etter en samlet vurdering av den antatte nytteverdi av å gjenopprette registeret på den ene side og omkostningene ved å innhente opplysninger og vedlikeholde disse på en forsvarlig anbefalte at ordningen måtte avvikles. Registeret i 1992 ble gjort gjeldende for 187 politikere og 12 administrativt ansatte.
I den senere tid har det imidlertid på nytt kommet opp spørsmål om folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser. KS har oppnevnt et utvalg til å utarbeide veiledende retningslinjer for et register. Styret i KS skal etter planen behandle retningslinjene i midten av desember. KS tar sikte på at et web-basert register ventes å foreligge over nyttår.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2006 | Skriv ut siden