Fylkesutvalget fulgte i går enstemmig opp beslutningen fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø 24 november om at fylkeskommunen skal dekke 30 prosent av kostnadene ved utbygging av Skråveien i Farsund. Den totale kostnaden for prosjektet er på 92 millioner kroner. Fylkeskommunens andel vil utgjøre 28 millioner kroner. Farsund kommune skal dekke 18 millioner kroner. Den resterende kostnaden på 46 millioner kroner legges det opp til å finansiere ved bompenger.

Skråveiprosjektet er en del av Listerpakken. I stortingsproposisjonen for finansiering av Listerpakken er det Farsund kommune i samarbeid med fylkeskommunen, som er gitt ansvaret å utarbeide en finansieringspakke for Skråveien. Kostnaden for utbygging er kalkulert til 91,5 millioner kroner ut fra kroneverdien i 2005. I følge stortingsproposisjonen skal halvparten av kostnadene dekkes av bompenger. Den andre halvdelen skal finansieres av kommunen og fylkeskommunen.
Den endelige politiske behandlingen av saken for fylkeskommunens del skjer i fylkestingets møte 12. desember

av admin, publisert 6. desember 2006 | Skriv ut siden