-Det er gledelig at regjeringen nå legger opp til en demokratireform som flytter oppgaver fra statlig, regionalt nivå til folkevalgte regioner. På denne måten får befolkningen gjennom valg muligheten til å påvirke på en direkte måte hvordan utviklingen i egen region skal drives fram. De nye regionene - enten de blir få eller mange - får et helt annet virkemiddelapparat enn de nåværende fylkeskommunene til å gjennomføre denne utviklingen, sier fylkesvaraordfører Toril Runden (AP) i en pressemelding.

-Forskningen blir knyttet nærmere behovet, næringsutviklingen blir styrket, kulturprioriteringer likeså, og etter hvert forhåpentligvis også ansvaret for en helhetlig samferdselspolitikk, avhengig av størrelsen på regionene, sier hun
 
Hun trekker frem at det mest tydelige grepet er overføring av oppgaveportefølgen fra fylkesmannen til folkevalgt regionnivå. -Dette har vært viktig for oss som fylkespolitikere. En kunne selvsagt ha ønsket at en gikk noe lenger med å overflytte innsigelsesinstrumentet. Når regjeringen ikke har valgt å gjøre dette, kan det forsvares med at det ligger så mange viktige nasjonale interesser nedfelt i lovverk som fylkesmannen er satt til å lovlighetskontrollere, sier fylkesvaraordføreren.
 
-Jeg merker meg også at regionplanleggingen vil få en sterk status og at dette vil være et svært godt virkemiddel for utøvelse av regional politikk i samspill med kommuner og statlige interesser. Det skal bli spennende å følge de videre prosessene fremover, og allerede i slutten av januar er det berammet et felles fylkesutvalgsmøte med Aust-Agder, sier Toril Runden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2006 | Skriv ut siden